جملات ناب فلسفی از بزرگان فلسفه

به گزارش مجله سفرنامه مالزی، جملات سنگین و مفهومی فلسفی به سوالات اساسی زندگی آدمی درباره مسائل کلی و اساسی پاسخ می دهد. هستی، واقعیت، آگاهی، ارزش، خِرَد، ذهن و زبان از جمله موضوعات فلسفه هستند. بزرگان فلسفه به آنها پاسخ داده اند و این پاسخ را به صورت جملات کوتاه فلسفی بیان نموده اند. جملات فلسفی از مشهورترین فیلسوفان طول تاریج را بخوانید.

جملات ناب فلسفی از بزرگان فلسفه

جملات حکیمانه و فلسفی و همچنین جملات سنگین فلسفی از عظیمان با همه سختی ها و پیچیدگی هایی که به آن معروف هستند، اگر با دقت خوانده شوند، بسیار شیرین خواهند بود، چراکه بسیاری از سؤالات خردمندان و علاقه مندان به دانایی را پاسخ می دهند؛ بنابراین خواندن این جملات همواره لذت بخش است و به درک و آگاهی بیشتر انسان یاری می نماید. به همین سبب در مطلب حاضر، جملات فلسفی ناب از دوازده فیلسوف و اندیشمند را به تفکیک نام و به ترتیب سال تولد فیلسوف برای شما گرد آورده ایم. دلیل دقت بر جداسازی جملات این بود که هر فیلسوف جهان بینی خاصی برای خود دارد و با این تفکیک می توانید آرا و نظرات فیلسوفان را مقایسه کنید. همچنین شما می توانید از عکس نوشته های فلسفی برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده نمایید.

جملات فلسفی ناب سقراط

زاده 470 / 469 پیش از میلاد ـ درگذشته 399 پیش از میلاد

 • من نمی توانم به هیچ کس چیزی یاد دهم، فقط می توانم آن ها را وادار به فکر کردن کنم.
 • مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار ولی به نظر من دوست خوب از تمام این ها بهتر است.
 • اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از آن است که سخن بگویی و خاموشت کنند.
 • مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند.
 • مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.
 • در لذتی که آمیخته به فساد است، راضی نباشید و به این فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند.
 • شیرین ترین مرگ ها متعلق به کسانی است که کارهای عظیم از آنان سر زده و آرزوهای عظیم آنان بر آورده شده است.
 • دانش پاک در دل های ناپاک قرار نمی گیرد.
 • تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش و تنها شر و زشتی، نادانی است.
 • هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند و در میان مردم تقسیم کنند؛ بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شکایت می بندند.

جملات فلسفی ناب افلاطون

زاده 428/427 پیش از میلاد ـ درگذشته 348/347 پیش از میلاد

 • آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند.
 • زینت انسان به سه چیز است: علم، محبت، آزادی.
 • با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی و با دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد.
 • اگر در شهری دارایی و توانگری ارجمند شمرده گردد، البته به همان نسبت از عظیمداشت نیکی و نیکوکاران کاسته می گردد.
 • هرگز کسی را که پیوسته در حال پیشرفت است هر چقدر هم که کُند حرکت کند، نومید مکن.
 • درباره مردم ستمگر چنین می گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در انتها کار رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانه و هم میهن قرار می گیرند.
 • آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه و بدان که انتقام خدا از بنده به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبود، بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط عشق باشد.
 • در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.
 • عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.
 • دروغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

جملات فلسفی ناب ارسطو

زاده 384 پیش از میلاد ـ درگذشته 322 پیش از میلاد

 • این نشانه ذهنی فرهیخته است که بتوانی ایده ای را قبول کنی بدون اینکه با آن موافق باشی.
 • تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید.
 • در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فردی شاد خواهید بود.
 • مناعت، بین خودستائی و خودهیچ انگاری است.
 • خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید می داند.
 • تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن.
 • خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد.
 • کسی که به امید شانس نشسته باشد، سال هاست مُرده است.
 • دو چیز اندوه را از بین می برد: یکی دیدار دوستان و دیگری سخن دانایان و عالمان.
 • باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.
 • بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می گردد که از میان ما رفته باشند.

سخنان فلسفی ناب اپیکور

زاده 341 پیش از میلاد ـ درگذشته 271 پیش از میلاد

 • از میان تمام نعمت هایی که سرنوشت به ما ارزانی داشته است، هیچ نعمتی بالاتر از دوستی نیست، نه ثروت و نه لذت.
 • با مرگ سر و کاری ندارم. وقتی من هستم، او نیست؛ وقتی او باشد، من نیستم.
 • هرآن کس که زندگی را بدرود گوید، پنداری که از نو زاده شده است.
 • پذیرفتن این امر ِ بنیادین که عمر ِ فساد و پلیدی کوتاه است، به تو قوت قلب خواهد داد.
 • توجه داشته باشید که نتیجه حاصل از یک سخن کوتاه و یک گفتار بلند برابر است.
 • ثمره شیرین عدالت آرامش درونی است.
 • حیوانات و بچه ها آیینه طبیعت اند.
 • کسی که از اندک خویش خوشنود نباشد، هیج چیز خوشنودش نخواهد کرد.

جملات فلسفی ناب فرانسیس بیکن

زاده 22 ژانویه 1561 ـ درگذشته 9 آوریل 1626 میلادی

 • در انتقام دریافت، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در چشم پوشی از آن، او مقامی بالاتر دارد.
 • هدف عظیم زندگی علم نیست، عمل است.
 • دوستان دزدان زمان هستند.
 • علم تصویری از حقیقت است.
 • یک سؤال سنجیده نصف جواب است.
 • بین شادمانی و خردمندی تفاوت وجود دارد: کسی که خود را راضی ترین آدم می داند واقعاً همین طور هست؛ ولی کسی که خود را عاقل ترین آدم می داند معمولاً عظیمترین احمق است.
 • خطاکارترین افراد کسانی هستند که عیب دیگران را می بینند.
 • آنچه مردم را دانشمند می نماید، مکاتبی که می خوانند نیست بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند.
 • همه چشم امید به محبت دیگران دوخته اند و بی خبر از آنند که خود نیز می توانند عامل محبت برای دیگران باشند.
 • برای اینکه نور به روشنی بدرخشد، تاریکی باید حاضر باشد.
 • کتاب سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی نوردد.
 • پول مانند کود است؛ نیک است در صورتی که پراکنده باشد.

جملات فلسفی ناب ژان ژاک روسو

زاده 28 ژوئن 1712 ـ درگذشته 2 ژوئیه 1778 میلادی

 • سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را ببینند.
 • افراد سست اراده همواره منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.
 • آن که اندک رنجی را تحمل نتواند، احتمال دارد که به رنجی کلان گرفتار آید.
 • اگر دروغ تنها ناجی ما است، دیگر همه چیز نابود شده است و ما فنا شده ایم.
 • انسان، آزاد زاده شده اما در همه جا به بند است.
 • اولین قطرات اشک بچه ها خواهش است، اگر به آن توجه نگردد به زودی تبدیل به فرمان خواهد شد.
 • آسایش زمان نمی شناسد هرگاه خسته شدی بیاسای.
 • بالاترین لذت، رضایت از خویشتن است.
 • تا زمانی که کشت و زرع به دیده احترام نگریسته می شد، از کاهلی و فقر آثاری نبود و عادات زشت در میان مردم نیز به مراتب کمتر دیده می شد.
 • هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که به دست انسان ها می افتد به تباهی می گراید.

جملات فلسفی ناب ایمانوئل کانت

زاده 22 آوریل 1724 ـ درگذشته 12 فوریه 1804 میلادی

 • چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی: مثل من رفتار کن.
 • آرزوهای بشر انتها ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد.
 • اگر بتوان این پرسش را اعلام کرد که آیا ما در حال حاضر در یک عصر به روشنگری رسیده زندگی می کنیم؟ پاسخ باید این باشد که خیر، اما یقیناً در یک عصر روشنگری زندگی می کنیم.
 • آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته.
 • حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است.
 • روشنگری، انتها دوران کودکی خود تحمیل نموده نوع بشر است.
 • شعار روشنگری این است که توانایی دنبال کردن فهم خود را داشته باش.
 • در جهان دو چیز از همه زیباتر است: آسمان پرخبرنگاران و وجدان آسوده.
 • بهترین خوشی ها استراحت پس از کار است.
 • وجه تمایز انسان نه جسم او بلکه روحش است.
 • اگر از انسان آرزو و خواب گرفته گردد، بیچاره ترین موجود روی زمین است.

جملات فلسفی ناب آرتور شوپنهاور

زاده 22 فوریه 1788 ـ درگذشته 21 سپتامبر 1860 میلادی

 • انسان کامل کسی است که زندگانی خود را به دست خود بسازد.
 • هر جدایی یک نوع مرگ است و هر دیدار یک نوع رستاخیز.
 • وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است؛ وقتی که از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبایی شان هم از بین می رود. شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبایی اش به کجا رفته است. آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس.
 • اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.
 • ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.
 • اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شویم.
 • ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذات ها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند، وارد آن قلمرو می شوند.
 • وحشیان یکدیگر را می درند و متمدنان یکدیگر را می فریبند؛ این است چرخه جهان .

جملات فلسفی ناب هربرت اسپنسر

زاده 27 آوریل 1820 ـ درگذشته 8 دسامبر 1903 میلادی

 • آزادی متعلق به یک نفر نیست، مال همه است.
 • اشخاصی که نمی توانند دیگران را ببخشند، پل هایی را که باید از آن عبور کنند، خراب می کنند.
 • کیمیایی که بتواند از احساسات بد طلا درست کند وجود ندارد اما تبدیل احساسات بد به خوب ممکن است.
 • مردم جزء هر طبقه ای خواه عالی، خواه متوسط و خواه پایین باشند، باز از افراد یک جامعه هستند و دارای یک نوع اخلاق می باشند و در تحت نفوذ و تأثیرات همان عصر و محیط اند.
 • هیچ کس نمی تواند آزاد باشد مگر وقتی که همه از آزادی کامل برخوردار گردند. آزادی متعلق به یک نفر نیست، مال همه است.

  هیچ کس نمی تواند کاملاً از اصول اخلاقی پیروی کند مگر اینکه همه اخلاقی گردند و پایان هیچ کس نمی تواند کاملأ سعادتمند گردد مگر اینکه همه سعادتمند باشند.

 • نتیجه نهایی حفاظت از انسان در برابر آثار حماقت، پر شدن جهان از احمق ها است.
 • تقویت آدم های بی ارزش به زیان آدم های ارزشمند، ستمکاری شدیدی است؛ این کار یک نوع تدارک عمدی فلاکت برای نسل های آینده است.

جملات فلسفی ناب فردریش نیچه

زاده 15 اکتبر 1844 ـ درگذشته 25 اوت 1900 میلادی

 • آنچه مرا نکُشد، نیرومندترم می سازد.
 • کسی که چرایی برای زندگی کردن دارد، می تواند تقریباً هر چگونه ای را تحمل کند.
 • شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست.
 • اگر دانش ما این همه به بی طرف بودن خود می نازد، از آن روست که جز کنجکاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد.
 • آرامش مدام نیز کسل کننده است؛ گاهی طوفان هم ضروری است.
 • با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش.
 • اگر بت ها را واژگون نموده باشی کاری ننموده ای، وقتی واقعاً شهامت خواهی داشت که خوی بت پرستی را در درون خویش از میان برداری.
 • آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز شروع نمی کنند.
 • اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی، آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می اندازند.
 • از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش و آلایش.
 • افزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالی که انسان باید قادر باشد گذشته را در خدمت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم.

سخنان فلسفی ناب کارل گوستاو یونگ

زاده 26 ژوئیه 1875 ـ درگذشته 6 ژوئن 1961 میلادی

 • تنهایی از آن نیست که آدم کسانی را در اطرافش نداشته باشد؛ از این است که آدم نتواند چیزهایی را منتقل کند که مهم می پندارد؛ از این است که آدم صاحب عقایدی باشد که برای دیگران پذیرفتنی نیست. اگر انسان بیش از دیگران بداند تنها می گردد.
 • بدون آزادی اخلاق نمی تواند وجود داشته باشد.
 • کفشی که اندازه پای کسی است پای کس دیگری را اذیت می نماید؛ هیچ دستورالعملی برای زندگی کردن که مناسب همه باشد وجود ندارد.
 • بردگی و طغیان دو عنصر هم بسته جدایی ناپذیرند.
 • شناخت تاریکی خود، بهترین روش برای کنار آمدن با تاریکی های دیگران است.
 • حقایقی وجود دارند که در آینده به حقیقت می پیوندند. حقایقی نیز درگذشته حقیقت داشته اند. و دیگر حقایقی که در هیچ دوره ای حقیقت نداشته و نخواهند داشت.
 • فکر کردن سخت است، به همین خاطر است که بیشتر مردم قضاوت می کنند.
 • یک عقیده واقعاً علمی باید فاقد پیش شرط باشد.
 • کسی که به بیرون نگاه می نماید، رویاپردازی می نماید؛ کسی که به درون نگاه می نماید، بیدار می گردد.

جملات فلسفی ناب ویل دورانت

زاده 5 نوامبر 1885 ـ درگذشته 7 نوامبر 1981 میلادی

 • شصت سال پیش همه چیز را می دانستم؛ امروز هیچ چیز نمی دانم. کتاب خواندن یک کشف پیش رونده است تا به نادانی ات پی ببری.
 • تمامِ تاریخِ بشر در حُکمِ نقطه ناچیزی در فضاست و نخستین درسِ آن فروتنی است.
 • بنای اجتماع بر پایه آرمان ها و آرزوهای انسان نیست بلکه بر بنیانِ طبیعتِ اوست. و ساختارِ فطری او قوانینِ اساسی کشورها را یکی پس از دیگری رقم می زند.
 • شاید درست باشد که شما نمی توانید همه مردم را همه اوقات فریب دهید ولی می توانید تعداد کافی از آن ها را فریب دهید تا بر کشوری عظیم حکومت کنید.
 • نگفتن هیچ چیز به ویژه هنگام صحبت کردن نیمی از هنر دیپلماسی است.
 • هیچ انسانی، هرقدر هم زیرک و دانا باشد، نمی تواند در طولِ حیاتش به آن درجه از کمال و دانش برسد که به درستی درباره عادات یا نهادهای جامعه خود داوری نماید یا آن ها را از ارزش بیندازد؛ چرا که آن ها نشان دهنده نسل ها و سده ها تجربه در آزمایشگاهِ تاریخ اند.
 • هر علمی به عنوان فلسفه شروع و به عنوان هنر انتها می یابد.
 • تمدن رشته درهم پیچیده و زودگسلِ روابطِ انسانی است که سخت بافته و آسان نابود می گردد.
 • معلومات، کشف تدریجی نادانی خودمان است.
 • خوشبخت انسانی است که پیش از مرگ تا آنجا که می تواند از میراثِ تمدن خوشه چینی کند و آن را به فرزندان خود واگذارد.

آنچه در مطلب حاضر خواندید مجموعه ای ناب از سخنان بزرگان بود که از چندین منبع برای مخاطبان گلچین شده بودند. نباید فراموش کنید نظرات و دیدگاه های خود را با ما و سایر همراهان مجله به اشتراک بگذارید.

انتشار: 5 مرداد 1401 بروزرسانی: 5 مرداد 1401 گردآورنده: malayro.ir شناسه مطلب: 1694

به "جملات ناب فلسفی از بزرگان فلسفه" امتیاز دهید

19 کاربر به "جملات ناب فلسفی از بزرگان فلسفه" امتیاز داده اند | 4.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جملات ناب فلسفی از بزرگان فلسفه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید